Miễn phí vận chuyển trong nước
cho đơn hàng trên 1 triệu

Ghi đông Accossato Nhôm - Đen Ø 22

Thương hiệu: ACCOSSATO Mã sản phẩm: HB152N
Còn hàng
1.700.000₫
Ghi đông Accossato Nhôm - Đen Ø 22

Thông tin sản phẩm

Ghi đông Accossato là sản phẩm sản xuất tại Ý, được kiểm tra 100% trước khi đưa ra thị trường, là một sản phẩm có thể tương thích với nhiều loại xe máy khác nhau.

Thông số kỹ thuật:
- Đường kính: Ø 22 mm
- Chiều dài (A) : 755 mm
- Chiều cao (B) : 134 mm
- Chiều dài phần trung tâm (C) : 146 mm
- Độ nghiêng (D) : 102 mm
- Nguyên liệu: Nhôm.

Brand Model From year To year Displacement  
APRILIA ETV 1000 CAPO NORD 0 2001 1000 (cc³)  
APRILIA ETV 1000 CAPO NORD 2001 2007 1000 (cc³)  
APRILIA ETV 1000 Capo Nord 2001 2007 1000 (cc³)  
APRILIA MOTO 6.5 0 1995 650 (cc³)  
APRILIA MOTO 6.5 1995 1999 650 (cc³)  
APRILIA Moto 6.5 1995 1999 650 (cc³)  
APRILIA NA 850 MANA/GT 0 2007 850 (cc³)  
APRILIA NA 850 Mana/GT 2007 2016 850 (cc³)  
APRILIA NA 850 MANA/GT 2007 2016 850 (cc³)  
APRILIA PEGASO 650 0 1992 650 (cc³)  
APRILIA PEGASO 650 0 1997 650 (cc³)  
APRILIA PEGASO 650 1992 1996 650 (cc³)  
APRILIA Pegaso 650 1992 1996 650 (cc³)  
APRILIA PEGASO 650 1997 2000 650 (cc³)  
APRILIA Pegaso 650 1997 2000 650 (cc³)  
BMW F 650 / ST 0 1996 650 (cc³)  
BMW F 650 / ST 1996 2000 650 (cc³)  
BMW F 650 CS 0 2000 650 (cc³)  
BMW F 650 CS 0 2002 650 (cc³)  
BMW F 650 CS 2000 2005 650 (cc³)  
BMW F 650 CS 2002 2005 650 (cc³)  
BMW F 650 GS 0 2007 800 (cc³)  
BMW F 650 GS 2007 2011 800 (cc³)  
BMW F 650 GS / PARIS DAKAR 0 2003 650 (cc³)  
BMW F 650 GS / PARIS DAKAR 0 1999 650 (cc³)  
BMW F 650 GS / Paris Dakar 1999 2007 650 (cc³)  
BMW F 650 GS / PARIS DAKAR 1999 2007 650 (cc³)  
BMW F 650 GS / PARIS DAKAR 2003 2007 650 (cc³)  
BMW F 650 GS / Paris Dakar 2003 2007 650 (cc³)  
BMW F 800 ST 0 2006 800 (cc³)  
BMW F 800 ST 2006 2012 800 (cc³)  
BMW R 100 CS 0 1980 100 (cc³)  
BMW R 100 CS 1980 1984 100 (cc³)  
BMW R 1100 R 0 1993 1100 (cc³)  
BMW R 1100 R 1993 2001 1100 (cc³)  
BMW R 1150 GS / PARIS DAKAR 0 1998 1150 (cc³)  
BMW R 1150 GS / PARIS DAKAR 1998 2003 1150 (cc³)  
BMW R 1150 GS / Paris Dakar 1998 2003 1150 (cc³)  
BMW R 1150 R / ROCKSTER 0 2002 1150 (cc³)  
BMW R 1150 R / Rockster 2002 2005 1150 (cc³)  
BMW R 1150 R / ROCKSTER 2002 2005 1150 (cc³)  
BMW R 1200 R 0 2005 1170 (cc³)  
BMW R 1200 R 2005 2007 1170 (cc³)  
BMW R 850 R 0 1994 850 (cc³)  
BMW R 850 R 1994 2002 850 (cc³)  
BUELL S1 LIGHTNING 1200 0 1999 1200 (cc³)  
BUELL S1 Lightning 1200 1999 2002 1200 (cc³)  
BUELL S1 LIGHTNING 1200 1999 2002 1200 (cc³)  
BUELL S2 THUNDERBOLT 1200 0 1993 1200 (cc³)  
BUELL S2 THUNDERBOLT 1200 1993 1994 1200 (cc³)  
BUELL S2 Thunderbolt 1200 1993 1994 1200 (cc³)  
BUELL XB12S LIGHTNING 0 2004 1200 (cc³)  
BUELL XB12S LIGHTNING 2004 2004 1200 (cc³)  
BUELL XB12S Lightning 2004 2004 1200 (cc³)  
BUELL XB9S LIGHTNING 0 2004 984 (cc³)  
BUELL XB9S Lightning 2004 2004 984 (cc³)  
BUELL XB9S LIGHTNING 2004 2004 984 (cc³)  
DUCATI GT 1000 / TOURING 0 2007 1000 (cc³)  
DUCATI GT 1000 / Touring 2007 2010 1000 (cc³)  
DUCATI GT 1000 / TOURING 2007 2010 1000 (cc³)  
DUCATI MONSTER 1000 0 2003 1000 (cc³)  
DUCATI Monster 1000 2003 2005 1000 (cc³)  
DUCATI MONSTER 1000 2003 2005 1000 (cc³)  
DUCATI MONSTER 400 0 2000 400 (cc³)  
DUCATI Monster 400 2000 2003 400 (cc³)  
DUCATI MONSTER 400 2000 2003 400 (cc³)  
DUCATI MONSTER 600 0 1993 600 (cc³)  
DUCATI MONSTER 600 0 1999 600 (cc³)  
DUCATI Monster 600 1993 1998 600 (cc³)  
DUCATI MONSTER 600 1993 1998 600 (cc³)  
DUCATI Monster 600 1999 2001 600 (cc³)  
DUCATI MONSTER 600 1999 2001 600 (cc³)  
DUCATI MONSTER 620 / DARK 0 2002 620 (cc³)  
DUCATI MONSTER 620 / DARK 2002 2006 620 (cc³)  
DUCATI Monster 620 / Dark 2002 2006 620 (cc³)  
DUCATI MONSTER 695 0 2007 695 (cc³)  
DUCATI MONSTER 695 2007 2008 695 (cc³)  
DUCATI Monster 695 2007 2008 695 (cc³)  
DUCATI MONSTER 750 0 2002 750 (cc³)  
DUCATI MONSTER 750 0 1996 750 (cc³)  
DUCATI MONSTER 750 0 1999 750 (cc³)  
DUCATI MONSTER 750 1996 2001 750 (cc³)  
DUCATI Monster 750 1996 2001 750 (cc³)  
DUCATI Monster 750 1999 2002 750 (cc³)  
DUCATI MONSTER 750 1999 2002 750 (cc³)  
DUCATI MONSTER 750 2002 2002 750 (cc³)  
DUCATI Monster 750 2002 2002 750 (cc³)  
DUCATI MONSTER 800 / S2R 0 2003 800 (cc³)  
DUCATI Monster 800 / S2R 2003 2007 800 (cc³)  
DUCATI MONSTER 800 / S2R 2003 2007 800 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 0 2000 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 0 2002 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 0 1993 900 (cc³)  
DUCATI Monster 900 1993 1999 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 1993 1999 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 2000 2002 900 (cc³)  
DUCATI Monster 900 2000 2002 900 (cc³)  
DUCATI Monster 900 2002 2002 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 2002 2002 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 / S2R 1000 0 2006 1000 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 / S2R 1000 0 2006 900 (cc³)  
DUCATI Monster 900 / S2R 1000 2006 2008 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 / S2R 1000 2006 2008 900 (cc³)  
DUCATI MONSTER 900 / S2R 1000 2006 2008 1000 (cc³)  
DUCATI Monster 900 / S2R 1000 2006 2008 1000 (cc³)  
DUCATI MONTSER 400/400 I.E. 0 2004 400 (cc³)  
DUCATI MONTSER 400/400 I.E. 2004 2008 400 (cc³)  
DUCATI Montser 400/400 i.e. 2004 2008 400 (cc³)  
DUCATI MULTISTRADA 1000 DS 0 2003 1000 (cc³)  
DUCATI MULTISTRADA 1000 DS 2003 2006 1000 (cc³)  
DUCATI Multistrada 1000 DS 2003 2006 1000 (cc³)  
DUCATI MULTISTRADA 620 0 2006 620 (cc³)  
DUCATI MULTISTRADA 620 2006 2006 620 (cc³)  
DUCATI Multistrada 620 2006 2006 620 (cc³)  
HONDA CB 1000 R 0 2008 1000 (cc³)  
HONDA CB 1000 R 2008 2014 1000 (cc³)  
HONDA CB 1300 / S 0 2003 1300 (cc³)  
HONDA CB 1300 / S 2003 2006 1300 (cc³)  
HONDA CB 250 TWO FIFTY 0 1999 250 (cc³)  
HONDA CB 250 Two Fifty 1999 2001 250 (cc³)  
HONDA CB 250 TWO FIFTY 1999 2001 250 (cc³)  
HONDA CB 400 N 0 1979 400 (cc³)  
HONDA CB 400 N 1979 1983 400 (cc³)  
HONDA CB 500 0 1994 500 (cc³)  
HONDA CB 500 1994 1994 500 (cc³)  
HONDA CB 500 F 0 2013 500 (cc³)  
HONDA CB 500 F 2013 2013 500 (cc³)  
HONDA CB 500 X 0 2013 500 (cc³)  
HONDA CB 500 X 2013 2016 500 (cc³)  
HONDA CB 600 F HORNET 0 2000 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F HORNET 0 2002 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F HORNET 0 1998 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F Hornet 1998 2003 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F HORNET 1998 2003 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F HORNET 2000 2001 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F Hornet 2000 2001 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F Hornet 2002 2006 600 (cc³)  
HONDA CB 600 F HORNET 2002 2006 600 (cc³)  
HONDA CB 750 SEVEN FIFTY 0 2001 750 (cc³)  
HONDA CB 750 Seven Fifty 2001 2001 750 (cc³)  
HONDA CB 750 SEVEN FIFTY 2001 2001 750 (cc³)  
HONDA CB 900 F HORNET 0 2002 900 (cc³)  
HONDA CB 900 F Hornet 2002 2005 900 (cc³)  
HONDA CB 900 F HORNET 2002 2005 900 (cc³)  
HONDA CBF 1000/F 0 2006 1000 (cc³)  
HONDA CBF 1000/F 2006 2006 1000 (cc³)  
HONDA CBF 500 / A 0 2004 500 (cc³)  
HONDA CBF 500 / A 2004 2007 500 (cc³)  
HONDA CBF 600/S 0 2008 600 (cc³)  
HONDA CBF 600/S 0 2004 600 (cc³)  
HONDA CBF 600/S 2004 2007 600 (cc³)  
HONDA CBF 600/S 2008 2013 600 (cc³)  
HONDA CROSSRUNNER 0 2011 780 (cc³)  
HONDA Crossrunner 2011 2014 780 (cc³)  
HONDA CROSSRUNNER 2011 2014 780 (cc³)  
HONDA FX 650 VIGOR 0 1999 650 (cc³)  
HONDA FX 650 VIGOR 1999 2002 650 (cc³)  
HONDA FX 650 Vigor 1999 2002 650 (cc³)  
HONDA HORNET 600 0 2007 600 (cc³)  
HONDA HORNET 600 2007 2006 600 (cc³)  
HONDA Hornet 600 2007 2006 600 (cc³)  
HONDA NC 700 S / X 0 2012 700 (cc³)  
HONDA NC 700 S / X 2012 2012 700 (cc³)  
HONDA NC 750 S / X 0 2014 750 (cc³)  
HONDA NC 750 S / X 2014 2016 750 (cc³)  
HONDA NT 650 V DEAUVILLE 0 1998 650 (cc³)  
HONDA NT 650 V Deauville 1998 2001 650 (cc³)  
HONDA NT 650 V DEAUVILLE 1998 2001 650 (cc³)  
HONDA NTV 650 REVERE 0 1988 650 (cc³)  
HONDA NTV 650 REVERE 1988 2001 650 (cc³)  
HONDA NTV 650 Revere 1988 2001 650 (cc³)  
HONDA NX 650 DOMINATOR 0 1988 650 (cc³)  
HONDA NX 650 DOMINATOR 1988 1989 650 (cc³)  
HONDA NX 650 Dominator 1988 1989 650 (cc³)  
HONDA SLR 650 0 1999 650 (cc³)  
HONDA SLR 650 1999 1999 650 (cc³)  
HONDA VARADERO 125 0 2001 125 (cc³)  
HONDA VARADERO 125 2001 2011 125 (cc³)  
HONDA Varadero 125 2001 2011 125 (cc³)  
HONDA X-ELEVEN 0 1999 1100 (cc³)  
HONDA X-Eleven 1999 2001 1100 (cc³)  
HONDA X-ELEVEN 1999 2001 1100 (cc³)  
HONDA XL 1000 V VARADERO 0 2003 1000 (cc³)  
HONDA XL 1000 V VARADERO 0 1999 1000 (cc³)  
HONDA XL 1000 V VARADERO 1999 2002 1000 (cc³)  
HONDA XL 1000 V Varadero 1999 2002 1000 (cc³)  
HONDA XL 1000 V VARADERO 2003 2010 1000 (cc³)  
HONDA XL 1000 V Varadero 2003 2010 1000 (cc³)  
HONDA XL 650 V TRANSALP 0 2001 650 (cc³)  
HONDA XL 650 V TRANSALP 0 2000 650 (cc³)  
HONDA XL 650 V Transalp 2000 2003 650 (cc³)  
HONDA XL 650 V TRANSALP 2000 2003 650 (cc³)  
HONDA XL 650 V TRANSALP 2001 2003 650 (cc³)  
HONDA XL 650 V Transalp 2001 2003 650 (cc³)  
HONDA XL 700 V TRANSALP 0 2008 700 (cc³)  
HONDA XL 700 V Transalp 2008 2008 700 (cc³)  
HONDA XL 700 V TRANSALP 2008 2008 700 (cc³)  
HONDA XRV 650 AFRICA TWIN 0 1988 650 (cc³)  
HONDA XRV 650 Africa Twin 1988 1990 650 (cc³)  
HONDA XRV 650 AFRICA TWIN 1988 1990 650 (cc³)  
HONDA XRV 750 AFRICA TWIN 0 1990 750 (cc³)  
HONDA XRV 750 AFRICA TWIN 0 1993 750 (cc³)  
HONDA XRV 750 AFRICA TWIN 1990 1992 750 (cc³)  
HONDA XRV 750 Africa Twin 1990 1992 750 (cc³)  
HONDA XRV 750 Africa Twin 1993 2003 750 (cc³)  
HONDA XRV 750 AFRICA TWIN 1993 2003 750 (cc³)  
HUSQVARNA SM 450 R 0 2006 450 (cc³)  
HUSQVARNA SM 450 R 2006 2006 450 (cc³)  
HYOSUNG GT 650 NAKED 0 2005 650 (cc³)  
HYOSUNG GT 650 NAKED 2005 2016 650 (cc³)  
HYOSUNG GT 650 Naked 2005 2016 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-5 0 1997 500 (cc³)  
KAWASAKI ER-5 1997 2005 500 (cc³)  
KAWASAKI ER-6F 0 2006 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6F 0 2009 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6F 0 2012 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6f 2006 2008 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6F 2006 2008 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6F 2009 2011 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6f 2009 2011 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6F 2012 2016 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6f 2012 2016 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6N 0 2012 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6N 0 2006 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6N 0 2009 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6N 2006 2008 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6n 2006 2008 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6n 2009 2011 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6N 2009 2011 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6N 2012 2016 650 (cc³)  
KAWASAKI ER-6n 2012 2016 650 (cc³)  
KAWASAKI KLV 1000 0 2004 1000 (cc³)  
KAWASAKI KLV 1000 2004 2005 1000 (cc³)  
KAWASAKI VERSYS 0 2007 650 (cc³)  
KAWASAKI VERSYS 0 2010 650 (cc³)  
KAWASAKI Versys 2007 2009 650 (cc³)  
KAWASAKI VERSYS 2007 2009 650 (cc³)  
KAWASAKI Versys 2010 2014 650 (cc³)  
KAWASAKI VERSYS 2010 2014 650 (cc³)  
KAWASAKI W 800 0 2011 800 (cc³)  
KAWASAKI W 800 2011 2016 800 (cc³)  
KAWASAKI Z 1000 0 2003 1000 (cc³)  
KAWASAKI Z 1000 0 2007 1000 (cc³)  
KAWASAKI Z 1000 0 2010 1000 (cc³)  
KAWASAKI Z 1000 2003 2006 1000 (cc³)  
KAWASAKI Z 1000 2007 2009 1000 (cc³)  
KAWASAKI Z 1000 2010 2013 1000 (cc³)  
KAWASAKI Z 1300 0 1980 1300 (cc³)  
KAWASAKI Z 1300 1980 1985 1300 (cc³)  
KAWASAKI Z 1300 DFI 0 1984 1300 (cc³)  
KAWASAKI Z 1300 DFI 1984 1989 1300 (cc³)  
KAWASAKI Z 750 0 2007 750 (cc³)  
KAWASAKI Z 750 2007 2012 750 (cc³)  
KAWASAKI Z 750 / S 0 2004 750 (cc³)  
KAWASAKI Z 750 / S 2004 2006 750 (cc³)  
KAWASAKI Z 750 R 0 2011 750 (cc³)  
KAWASAKI Z 750 R 2011 2012 750 (cc³)  
KAWASAKI Z 800 0 2013 800 (cc³)  
KAWASAKI Z 800 2013 2016 800 (cc³)  
KAWASAKI ZEPHYR 1100 0 1992 1100 (cc³)  
KAWASAKI ZEPHYR 1100 1992 1995 1100 (cc³)  
KAWASAKI Zephyr 1100 1992 1995 1100 (cc³)  
KAWASAKI ZEPHYR 550 0 1990 550 (cc³)  
KAWASAKI ZEPHYR 550 1990 1994 550 (cc³)  
KAWASAKI Zephyr 550 1990 1994 550 (cc³)  
KAWASAKI ZEPHYR 750 0 1991 750 (cc³)  
KAWASAKI ZEPHYR 750 1991 1994 750 (cc³)  
KAWASAKI Zephyr 750 1991 1994 750 (cc³)  
KAWASAKI ZL 600 ELIMINATOR 0 1995 600 (cc³)  
KAWASAKI ZL 600 Eliminator 1995 1997 600 (cc³)  
KAWASAKI ZL 600 ELIMINATOR 1995 1997 600 (cc³)  
KAWASAKI ZR-7 / S 0 1999 750 (cc³)  
KAWASAKI ZR-7 / S 1999 2003 750 (cc³)  
KAWASAKI ZRX 1100 0 1997 1100 (cc³)  
KAWASAKI ZRX 1100 1997 1999 1100 (cc³)  
KAWASAKI ZRX 1200 / R / S 0 2001 1200 (cc³)  
KAWASAKI ZRX 1200 / R / S 2001 2004 1200 (cc³)  
KYMCO KXR 250 0 2003 250 (cc³)  
KYMCO KXR 250 2003 2004 250 (cc³)  
KYMCO MXER 150 0 2002 125 (cc³)  
KYMCO MXER 150 0 2002 150 (cc³)  
KYMCO MXER 150 2002 2003 125 (cc³)  
KYMCO MXER 150 2002 2003 150 (cc³)  
SACHS ROADSTER 650 V1 0 2000 650 (cc³)  
SACHS Roadster 650 V1 2000 2005 650 (cc³)  
SACHS ROADSTER 650 V1 2000 2005 650 (cc³)  
SACHS ROADSTER 800 V2 0 2000 800 (cc³)  
SACHS ROADSTER 800 V2 2000 2005 800 (cc³)  
SACHS Roadster 800 V2 2000 2005 800 (cc³)  
SUZUKI B-KING 0 2008 1300 (cc³)  
SUZUKI B-King 2008 2010 1300 (cc³)  
SUZUKI B-KING 2008 2010 1300 (cc³)  
SUZUKI DL 1000 V-STROM 0 2002 1000 (cc³)  
SUZUKI DL 1000 V-Strom 2002 2010 1000 (cc³)  
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2002 2010 1000 (cc³)  
SUZUKI DL 650 V-STROM 0 2004 650 (cc³)  
SUZUKI DL 650 V-STROM 2004 2011 650 (cc³)  
SUZUKI DL 650 V-Strom 2004 2011 650 (cc³)  
SUZUKI DR 125 0 1994 125 (cc³)  
SUZUKI DR 125 1994 1995 125 (cc³)  
SUZUKI DR 350 S 0 1990 350 (cc³)  
SUZUKI DR 350 S 1990 1994 350 (cc³)  
SUZUKI DR 650 0 1995 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 0 1992 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 0 1990 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 0 1994 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 0 1991 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 1990 1991 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 1991 1993 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 1992 1993 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 1994 1995 650 (cc³)  
SUZUKI DR 650 1995 1996 650 (cc³)  
SUZUKI DR 800 0 1991 800 (cc³)  
SUZUKI DR 800 1991 1993 800 (cc³)  
SUZUKI DR-Z 400 S 0 2000 400 (cc³)  
SUZUKI DR-Z 400 S 2000 2009 400 (cc³)  
SUZUKI DR-Z 400 SM 0 2005 400 (cc³)  
SUZUKI DR-Z 400 SM 2005 2009 400 (cc³)  
SUZUKI GS 500 E 0 1989 500 (cc³)  
SUZUKI GS 500 E 1989 1996 500 (cc³)  
SUZUKI GS 500 F 0 2007 500 (cc³)  
SUZUKI GS 500 F 2007 2007 500 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 BANDIT/S 0 2001 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 BANDIT/S 0 2006 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 BANDIT/S 0 1996 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 BANDIT/S 1996 2000 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 Bandit/S 1996 2000 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 Bandit/S 2001 2005 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 BANDIT/S 2001 2005 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 BANDIT/S 2006 2006 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1200 Bandit/S 2006 2006 1200 (cc³)  
SUZUKI GSF 1250 BANDIT/S/F 0 2007 1250 (cc³)  
SUZUKI GSF 1250 Bandit/S/F 2007 2010 1250 (cc³)  
SUZUKI GSF 1250 BANDIT/S/F 2007 2010 1250 (cc³)  
SUZUKI GSF 400 BANDIT 0 1991 400 (cc³)  
SUZUKI GSF 400 BANDIT 1991 1993 400 (cc³)  
SUZUKI GSF 400 Bandit 1991 1993 400 (cc³)  
SUZUKI GSF 600 BANDIT/S 0 1995 600 (cc³)  
SUZUKI GSF 600 BANDIT/S 0 2000 600 (cc³)  
SUZUKI GSF 600 BANDIT/S 1995 1998 600 (cc³)  
SUZUKI GSF 600 Bandit/S 1995 1998 600 (cc³)  
SUZUKI GSF 600 Bandit/S 2000 2004 600 (cc³)  
SUZUKI GSF 600 BANDIT/S 2000 2004 600 (cc³)  
SUZUKI GSF 650 BANDIT/S 0 2005 650 (cc³)  
SUZUKI GSF 650 BANDIT/S 0 2007 650 (cc³)  
SUZUKI GSF 650 BANDIT/S 2005 2006 650 (cc³)  
SUZUKI GSF 650 Bandit/S 2005 2006 650 (cc³)  
SUZUKI GSF 650 Bandit/S 2007 2008 650 (cc³)  
SUZUKI GSF 650 BANDIT/S 2007 2008 650 (cc³)  
SUZUKI GSR 600 0 2006 600 (cc³)  
SUZUKI GSR 600 2006 2010 600 (cc³)  
SUZUKI GSR 750 0 2011 750 (cc³)  
SUZUKI GSR 750 2011 2016 750 (cc³)  
SUZUKI GSX 1100 G 0 1986 1100 (cc³)  
SUZUKI GSX 1100 G 1986 1988 1100 (cc³)  
SUZUKI GSX 1200 INAZUMA 0 1999 1200 (cc³)  
SUZUKI GSX 1200 INAZUMA 1999 2001 1200 (cc³)  
SUZUKI GSX 1200 Inazuma 1999 2001 1200 (cc³)  
SUZUKI GSX 1400 0 2002 1400 (cc³)  
SUZUKI GSX 1400 2002 2007 1400 (cc³)  
SUZUKI GSX 750 0 1999 750 (cc³)  
SUZUKI GSX 750 1999 2001 750 (cc³)  
SUZUKI SFV 650 GLADIUS 0 2009 650 (cc³)  
SUZUKI SFV 650 GLADIUS 2009 2015 650 (cc³)  
SUZUKI SFV 650 Gladius 2009 2015 650 (cc³)  
SUZUKI SV 1000 N 0 2003 1000 (cc³)  
SUZUKI SV 1000 N 2003 2007 1000 (cc³)  
SUZUKI SV 650 N 0 1999 650 (cc³)  
SUZUKI SV 650 N 0 2015 650 (cc³)  
SUZUKI SV 650 N 1999 2002 650 (cc³)  
SUZUKI SV 650 N 2015 2015 650 (cc³)  
SUZUKI XF 650 FREEWIND 0 1997 650 (cc³)  
SUZUKI XF 650 Freewind 1997 2001 650 (cc³)  
SUZUKI XF 650 FREEWIND 1997 2001 650 (cc³)  
TRIUMPH ADVENTURE 0 1995 900 (cc³)  
TRIUMPH ADVENTURE 1995 2002 900 (cc³)  
TRIUMPH Adventure 1995 2002 900 (cc³)  
TRIUMPH BONNEVILLE 0 2001 800 (cc³)  
TRIUMPH Bonneville 2001 2014 800 (cc³)  
TRIUMPH BONNEVILLE 2001 2014 800 (cc³)  
TRIUMPH BONNEVILLE AMERICA 0 2001 900 (cc³)  
TRIUMPH Bonneville America 2001 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH BONNEVILLE AMERICA 2001 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH DAYTONA 675 0 2006 675 (cc³)  
TRIUMPH DAYTONA 675 2006 2008 675 (cc³)  
TRIUMPH LEGEND TT 0 1998 900 (cc³)  
TRIUMPH Legend TT 1998 2002 900 (cc³)  
TRIUMPH LEGEND TT 1998 2002 900 (cc³)  
TRIUMPH SCRAMBLER 0 2006 865 (cc³)  
TRIUMPH Scrambler 2006 2013 865 (cc³)  
TRIUMPH SCRAMBLER 2006 2013 865 (cc³)  
TRIUMPH SPEED FOUR 0 2004 600 (cc³)  
TRIUMPH Speed Four 2004 2006 600 (cc³)  
TRIUMPH SPEED FOUR 2004 2006 600 (cc³)  
TRIUMPH SPEED TRIPLE 0 1994 900 (cc³)  
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1994 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH Speed Triple 1994 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 0 1993 1050 (cc³)  
TRIUMPH Speed Triple 1050 1993 2017 1050 (cc³)  
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 1993 2017 1050 (cc³)  
TRIUMPH SPEED TRIPLE 955I 0 1997 955 (cc³)  
TRIUMPH Speed Triple 955i 1997 2004 955 (cc³)  
TRIUMPH SPEED TRIPLE 955I 1997 2004 955 (cc³)  
TRIUMPH THUNDERBIRD SPORT 0 1995 900 (cc³)  
TRIUMPH Thunderbird Sport 1995 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH THUNDERBIRD SPORT 1995 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH TIGER 1050 0 2006 1050 (cc³)  
TRIUMPH Tiger 1050 2006 2008 1050 (cc³)  
TRIUMPH TIGER 1050 2006 2008 1050 (cc³)  
TRIUMPH TIGER 900 0 1993 900 (cc³)  
TRIUMPH TIGER 900 1993 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH Tiger 900 1993 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH TIGER 955 0 2004 955 (cc³)  
TRIUMPH TIGER 955 2004 2006 955 (cc³)  
TRIUMPH Tiger 955 2004 2006 955 (cc³)  
TRIUMPH TROPHY 1200 0 2013 1200 (cc³)  
TRIUMPH Trophy 1200 2013 2013 1200 (cc³)  
TRIUMPH TROPHY 1200 2013 2013 1200 (cc³)  
TRIUMPH TROPHY 900 0 1992 900 (cc³)  
TRIUMPH Trophy 900 1992 2014 900 (cc³)  
TRIUMPH TROPHY 900 1992 2014 900 (cc³)  
YAMAHA BT 1100 BULLDOG 0 2002 1100 (cc³)  
YAMAHA BT 1100 Bulldog 2002 2006 1100 (cc³)  
YAMAHA BT 1100 BULLDOG 2002 2006 1100 (cc³)  
YAMAHA FZ 1 / FAZER / GT 0 2006 1000 (cc³)  
YAMAHA FZ 1 / Fazer / GT 2006 2012 1000 (cc³)  
YAMAHA FZ 1 / FAZER / GT 2006 2012 1000 (cc³)  
YAMAHA FZ 6/FAZER 0 2004 600 (cc³)  
YAMAHA FZ 6/FAZER 2004 2007 600 (cc³)  
YAMAHA FZ 6/Fazer 2004 2007 600 (cc³)  
YAMAHA FZ 6/FAZER/S2 0 2007 600 (cc³)  
YAMAHA FZ 6/Fazer/S2 2007 2008 600 (cc³)  
YAMAHA FZ 6/FAZER/S2 2007 2008 600 (cc³)  
YAMAHA FZ 8 / FAZER 0 2011 800 (cc³)  
YAMAHA FZ 8 / FAZER 2011 2015 800 (cc³)  
YAMAHA FZ 8 / Fazer 2011 2015 800 (cc³)  
YAMAHA FZS 1000 FAZER 0 2001 1000 (cc³)  
YAMAHA FZS 1000 FAZER 0 2004 1000 (cc³)  
YAMAHA FZS 1000 Fazer 2001 2005 1000 (cc³)  
YAMAHA FZS 1000 FAZER 2001 2005 1000 (cc³)  
YAMAHA FZS 1000 FAZER 2004 2005 1000 (cc³)  
YAMAHA FZS 1000 Fazer 2004 2005 1000 (cc³)  
YAMAHA FZS 600 FAZER 0 2001 600 (cc³)  
YAMAHA FZS 600 FAZER 2001 2002 600 (cc³)  
YAMAHA FZS 600 Fazer 2001 2002 600 (cc³)  
YAMAHA MT-01 0 2005 1700 (cc³)  
YAMAHA MT-01 0 2007 1700 (cc³)  
YAMAHA MT-01 2005 2006 1700 (cc³)  
YAMAHA MT-01 2007 2009 1700 (cc³)  
YAMAHA MT-03 0 2006 660 (cc³)  
YAMAHA MT-03 2006 2012 660 (cc³)  
YAMAHA SR 500 0 1978 500 (cc³)  
YAMAHA SR 500 1978 1999 500 (cc³)  
YAMAHA TDM 850 0 1991 850 (cc³)  
YAMAHA TDM 850 0 1996 850 (cc³)  
YAMAHA TDM 850 1991 1993 850 (cc³)  
YAMAHA TDM 850 1996 2001 850 (cc³)  
YAMAHA TDM 850 1996 1999 850 (cc³)  
YAMAHA TDM 900 0 2002 900 (cc³)  
YAMAHA TDM 900 0 2006 900 (cc³)  
YAMAHA TDM 900 0 2007 900 (cc³)  
YAMAHA TDM 900 2002 2005 900 (cc³)  
YAMAHA TDM 900 2006 2010 900 (cc³)  
YAMAHA TDM 900 2007 2010 900 (cc³)  
YAMAHA TDR 125 0 1989 125 (cc³)  
YAMAHA TDR 125 1989 1994 125 (cc³)  
YAMAHA XJ 6 / DIVERSION / SP 0 2009 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 6 / DIVERSION / SP 2009 2015 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 6 / Diversion / SP 2009 2015 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 0 1995 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 0 1996 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 0 1993 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 0 1999 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 1993 1996 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 1995 1997 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 1996 1996 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 600 N/S 1999 2002 600 (cc³)  
YAMAHA XJ 650 0 1980 650 (cc³)  
YAMAHA XJ 650 1980 1985 650 (cc³)  
YAMAHA XJ 900 0 1983 900 (cc³)  
YAMAHA XJ 900 1983 1985 900 (cc³)  
YAMAHA XJ 900 S DIVERSION 0 1995 900 (cc³)  
YAMAHA XJ 900 S DIVERSION 1995 2001 900 (cc³)  
YAMAHA XJ 900 S Diversion 1995 2001 900 (cc³)  
YAMAHA XJR 1200 0 1995 1200 (cc³)  
YAMAHA XJR 1200 1995 1996 1200 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 0 2007 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 0 2002 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 0 2004 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 0 1999 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 1999 2001 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 2002 2003 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 2004 2006 1300 (cc³)  
YAMAHA XJR 1300 2007 2011 1300 (cc³)  
YAMAHA XS 400 0 1977 400 (cc³)  
YAMAHA XS 400 1977 1990 400 (cc³)
Bạn đang xem
Ghi đông Accossato Nhôm - Đen Ø 22
Ghi đông Accossato Nhôm - Đen Ø 22
Giá bán:
1.700.000₫

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Xem địa chỉ doanh nghiệp